Kiến thức thực tế

nền tảng vững chắc cho sự nghiệp bền vững

  • TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN EDUVN

Khóa học nổi bật

 Tối ưu hóa quảng cáo Facebook và chiến lược bán hàng

290.000đ

 Zalo -100 đơn 1 ngày

Zalo -100 đơn 1 ngày

(1260)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Toàn Tập Zalo Marketing

Toàn Tập Zalo Marketing

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Chiến Lược Tài Chính

Chiến Lược Tài Chính

(66)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

Các khóa học khác

 Bán hàng trên Shopee từ A-Z

Bán hàng trên Shopee từ A-Z

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

(2125)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

550.000 đ

 Facebook Ads Cơ Bản + Nâng Cao

Facebook Ads Cơ Bản + Nâng Cao

(54202)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

390000

 Microsoft Word Từ A đến Z

Microsoft Word Từ A đến Z

(5120)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290000

 Google Shopping

Google Shopping

(7202)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

320000

 Khóa Học Google Analytics

Khóa Học Google Analytics

(4210)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Khóa Học Google Ads Chuyên Sâu

Khóa Học Google Ads Chuyên Sâu

(5820)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

Xem thêm

Xem thêm

(0.0)

unibee Đang cập nhật

Copyright © 2015-2019. Design by EDUVN

Hotline: 0988 942 991

Email: admin@eduviet.info

-->