Danh sách khóa học

 Bán hàng trên Shopee từ A-Z

Bán hàng trên Shopee từ A-Z

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Quản Trị Nguồn Nhân Lực

Quản Trị Nguồn Nhân Lực

(2125)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

550.000 đ

 Facebook Ads Cơ Bản + Nâng Cao

Facebook Ads Cơ Bản + Nâng Cao

(54202)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

390000

 Microsoft Word Từ A đến Z

Microsoft Word Từ A đến Z

(5120)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290000

 Google Shopping

Google Shopping

(7202)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

320000

 Khóa Học Google Analytics

Khóa Học Google Analytics

(4210)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Khóa Học Google Ads Chuyên Sâu

Khóa Học Google Ads Chuyên Sâu

(5820)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Google Tag Manager - Tracking nâng cao

Google Tag Manager - Tracking nâng cao

(620)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

320000

 Quảng Cáo Facebook Chuyên Sâu

Quảng Cáo Facebook Chuyên Sâu

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Facebook Marketing từ A - Z

Facebook Marketing từ A - Z

(5421)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Quảng Cáo Facebook Nâng Cao

Quảng Cáo Facebook Nâng Cao

(532)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Khóa Học Google AdWords 2020

Khóa Học Google AdWords 2020

(5120)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Khóa Học Facebook Ads 2020

Khóa Học Facebook Ads 2020

(43680)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Khóa Học TikTok Thực Chiến

Khóa Học TikTok Thực Chiến

(54840)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 QUẢNG CÁO YOTUBE TỪ A ĐẾN Z

QUẢNG CÁO YOTUBE TỪ A ĐẾN Z

(6214)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000

 Quảng Cáo Google GDN

Quảng Cáo Google GDN

(3120)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Khóa Học Quảng Cáo Zalo 2020

Khóa Học Quảng Cáo Zalo 2020

(420)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Google Adwords ULTIMATE

Google Adwords ULTIMATE

(1462)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Kinh doanh trên Instagram

Kinh doanh trên Instagram

(3228)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Tối ưu hóa quảng cáo Facebook và chiến lược bán hàng

290.000đ

 Zalo -100 đơn 1 ngày

Zalo -100 đơn 1 ngày

(1260)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 Toàn Tập Zalo Marketing

Toàn Tập Zalo Marketing

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 Khóa học SEO Online 2020

Khóa học SEO Online 2020

(100)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

290.000đ

 TẤT TẦN TẬT VỀ PHOTOSHOP LIGHTROOM

TẤT TẦN TẬT VỀ PHOTOSHOP LIGHTROOM

(2530)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 KHÓA HỌC PHOTOSHOP TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

KHÓA HỌC PHOTOSHOP TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO

(2189)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 Adobe Illustrator CC 2015 - Tổng quát cơ bản đến nâng cao

250.000đ

 Dựng phim với Adobe Premiere

Dựng phim với Adobe Premiere

(425)

Triệu Đình Nam

Triệu Đình Nam Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông Zoomations

250.000đ

 Làm kỹ xảo truyền thông với After Effects

Làm kỹ xảo truyền thông với After Effects

(670)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

(420)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 Học thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website

Học thiết kế UX/UI cho ứng dụng và website

(3405)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

TÀI LIỆU QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH

(4302)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

650000

 Nguyên Lý Kế Toán

Nguyên Lý Kế Toán

(420)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

250.000đ

 Kế Toán Dành Cho Giám Đốc - Cơ Bản

Kế Toán Dành Cho Giám Đốc - Cơ Bản

(4310)

Bùi Thị Lệ Phương

Bùi Thị Lệ Phương Chủ tịch - Giám đốc Công ty Tài chính Kế toán Thuế Centax. Giảng viên cao cấp, chuyên gia hàng đầu về kế toán thuế - tài chính ở Việt Nam. Có gần 40 năm hoạt động trong ngành tài chính kế toán thuế. Có chứng chỉ đại lý thuế, chứng chỉ kiểm toán, bằng luật sư

480.000

 Kế Toán Dành Cho Giám Đốc - Nâng Cao

Kế Toán Dành Cho Giám Đốc - Nâng Cao

(100)

Bùi Thị Lệ Phương

Bùi Thị Lệ Phương Chủ tịch - Giám đốc Công ty Tài chính Kế toán Thuế Centax. Giảng viên cao cấp, chuyên gia hàng đầu về kế toán thuế - tài chính ở Việt Nam. Có gần 40 năm hoạt động trong ngành tài chính kế toán thuế. Có chứng chỉ đại lý thuế, chứng chỉ kiểm toán, bằng luật sư

480.000

 Chiến Lược Tài Chính

Chiến Lược Tài Chính

(66)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

 TÀI LIỆU QUẨN TRỊ DOANH NGHIỆP 4.0

TÀI LIỆU QUẨN TRỊ DOANH NGHIỆP 4.0

(1205)

EDUVN

EDUVN Tổ hợp Công nghệ Giáo dục EduVN

650000

Copyright © 2015-2019. Design by EDUVN

Hotline: 0988 942 991

Email: admin@eduviet.info

-->